PROJEKT POGÓRZANIE – BARWY TRADYCJI Z DOFINANSOWANIEM!

Z przyjemnością informujemy, iż Gorlickie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023 na realizację zadania „Pogórzanie – barwy tradycji”.

Zadanie obejmować będzie:

  • realizację widowiska „Pogórzańskie impresje”,
  • utworzenie strony internetowej dotyczącej realizowanego zadania i Regionalnego Zespołu Tanecznego Pogórzanie,
  • opracowanie i bezpłatne udostępnienie Elementarza Regionu Pogórza,
  • warsztaty artystyczne z twórcami ludowymi.

Kwota dofinansowania: 54 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023